Misi - Persatuan Sejarah Malaysia Kawasan Batu Pahat

Go to content

MISI

  • Menarik minat rakyat terhadap kesedaran pentingnya sejarah sebagai cermin, panduan dan iktibar untuk membina masa depan negara dan bangsa
  • Memupuk, merangsang, dan mengiatkan minat terhadap kecintaan kepada sejarah sebagai persada warisan bangsa.
  • Meyemarakkan ilmu sejarah sebagai teras tamadun bangsa.
  • Mengesan, mendokumentasi , menyimpan, memulihara artifak dan bukti sejarah untuk tatapan dan penghayatan generasi muda akan datang
  • Memasyarakatkan sejarah bangsa melalui penulisan dan penyebaran sumber ilmu sejarah
Persatuan Sejarah Malaysia Kawasan Batu Pahat
Dikemaskini : 6 Mac 2020
Back to content